Projectomschrijving

In navolging van het Rijksinitiatief om de samenwerking tussen de ggz en partijen rondom werk & inkomen te stimuleren, is de regio Oost Achterhoek enthousiast geraakt om daadwerkelijk invulling te geven aan dit verzoek.

Doel

Deze pilot zet in de regio de eerste stappen in de praktijk. De samenwerkende partijen GGNet, UWV en de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) ontwikkelen een geïntegreerde intake ggz en werk & inkomen.

Werkwijze

Als cliënten zich melden bij GGNet volgt er een intake en diagnose. Werk & inkomen is een onderdeel van die intake. Gebleken is dat werk een enorm positieve bijdrage levert aan herstel. Tevens is gebleken dat cliënten van GGNet vaak ook cliënten zijn van het UWV of SDOA. Dit is niet altijd bekend bij deze partijen wat zorgt voor ruis of vertraging op de weg naar herstel. Na toestemming van de cliënt wordt met de partners van werk & inkomen overlegd welke interventie past bij de behandeling. Twomorrow is gespecialiseerd in de verbinding tussen ggz en werk & inkomen en voert het project met partijen uit.

Resultaten

De ambitie van de gezamenlijke partners (ggz, gemeenten, UWV en werkgevers) is dat zodra cliënten zich aanmelden voor een behandeling binnen de gespecialiseerde ggz de situatie rondom Werk en Inkomen (W&I) in kaart wordt gebracht. Hiermee kan worden voorkomen dat cliënten hun baan verliezen en/of te maken krijgen met een inkomensval. Daarnaast is (weer) werken of meer gaan
participeren een onderdeel van de herstelgerichte behandeling.

Om deze ambitie in te vullen is er een intake W&I ontwikkeld en deze geïntegreerd met de ggz intake. Er zijn ervaringen opgedaan om de intake naar een hoger niveau te tillen, maar ook ervaringen om aan de hand van de informatie uit de intake samen te bekijken wat de meest passende interventie is voor de cliënt in samenhang met de te starten ggz behandeling. Als extra is er onderzoek gedaan naar de rol van de ggz ervaringsdeskundigen bij de intake ggz en W&I. De intake kan worden uitgevoerd door ggz ervaringsdeskundigen, als zijnde een zorgprofessional in het bezit van een diploma dat valt binnen het NZA bereik met aanvullend een diploma ervaringsdeskundigheid: een mooie belichaming van positiviteit.

Indien u van mening bent dat deze aanpak passend is voor uw regio, kan contact worden opgenomen met Twomorrow: Sylvia van Drenth of Evelyn Wannet via s.vandrenth@twomorrow.nl of e.wannet@twomorrow.nl of via onze website www.twomorrow.nl.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website