Projectomschrijving

Met de cliënt als uitgangspunt wordt gesteld dat goede zorg vooral gebaat is bij een adequate en centrale voorziening waar de melding binnenkomt, beoordeeld wordt en direct geleid wordt naar de juiste hulp. Dit wordt gerealiseerd als er sprake is van een proces waarin triage, diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd zijn (multidisciplinaire benadering). Deze werkwijze levert betere patiëntenzorg op.

Doel

De samenwerking tussen de Crisisdienst GGZ Reiner van Arkel en de Huisartsenposten Oost Brabant, beiden spoedeisende diensten met specifieke expertise, wordt geïntensiveerd met als doel de zorg aan mensen met verward gedrag aanmerkelijk te verbeteren door kennisoverdracht (zowel psychiatrie als somatiek) en het uitwisselen van ervaring.

Samenwerking

In dit project werken ervaringsdeskundigen, politie, gemeente Den Bosch, huisartsenposten en GGz instelling Reinier van Arkel samen.  

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website