Projectomschrijving

We hebben gezien dat niet altijd snel en adequaat wordt gereageerd als mensen met verward gedrag bij de politie in beeld komen. Deze zogenaamde E33-meldingen worden nu hoofdzakelijk als registratie voor politie-inzet gebruikt.

Doel

In dit project toetsen we álle E33-meldingen:

  • Wat is er aan de hand?
  • Gaat het om een nieuwe casus of is de persoon bij een van de ketenpartners bekend?
  • En als de persoon bekend is: weet die ketenpartner dat dit incident heeft plaatsgevonden?
  • Kunnen de ketenpartners ermee verder of hebben ze meer hulp nodig?

Door elke E33-melding meteen te toetsen, hopen we de meer complexe casussen, waarvoor samenwerking nodig is tussen bijvoorbeeld ggz, politie, OM en reclassering, eerder in beeld te krijgen bij het Veiligheidshuis. We willen niemand missen en tijdig in actie kunnen komen om te voorkomen dat een persoon met verward gedrag, zijn naasten en leefomgeving onnodige schade oplopen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Studiemiddag en projectboek

Op donderdag 7 juni 2018 verzamelden zich bijna 90 belangstellenden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Doetinchem voor de resultaten van 3 projecten in Veiligheidskamer Achterhoek. Projectleider Eddy Adolfsen had voor deze middag 5 sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen achtergrond reageerden en reflecteerden op de resultaten van de projecten: Wie zijn eigenlijk die ‘personen met verward gedrag’? Hoe vaak hebben zij al zorg? Wanneer is er meer nodig? Hoe kunnen we de gezamenlijke aanpak rondom deze mensen beter organiseren?

> Lees de reacties en bestel gratis het projectboek

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website