Projectomschrijving

Als iemand verward is of afwijkend gedrag vertoont, heb je vaak te maken met veel variabelen. Om mensen met verward gedrag passende ondersteuning en zorg te bieden, is een persoons- en resultaatgerichte samenwerking nodig. In het Veiligheidshuis werken gemeenten, openbaar ministerie, politie, reclassering en geestelijke gezondheidszorg samen. Het samenwerkingsverband richt zich op mensen met problematiek die voor het oplossen daarvan samenwerking tussen zorg en strafrecht vereist.

Doel

Het doel van dit project is de ontwikkeling en invoering van een gezamenlijke herstelgerichte aanpak om mensen met verward gedrag veilig en methodisch zo snel mogelijk vanuit het Veiligheidshuis (weer) naar de reguliere zorg te leiden.

Verwachte resultaten

  • Een persoons- en resultaatgerichte samenwerking rond personen met verward gedrag waarbij de GGz een actieve partner is in het Veiligheidshuis.
  • De herstelgerichte benadering is vertaald in een praktische werkwijze met expliciet eigenaarschap op domeinen en een goede toeleiding van Veiligheidshuis terug naar de reguliere hulp en zorg.
  • Ervaringen en resultaten kunnen worden gedeeld en overgedragen. Daartoe wordt de voortgang van alle casussen op inhoud en op samenwerking gemonitord.


Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Studiemiddag en projectboek

Op donderdag 7 juni 2018 verzamelden zich bijna 90 belangstellenden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Doetinchem voor de resultaten van 3 projecten in Veiligheidskamer Achterhoek. Projectleider Eddy Adolfsen had voor deze middag 5 sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen achtergrond reageerden en reflecteerden op de resultaten van de projecten: Wie zijn eigenlijk die ‘personen met verward gedrag’? Hoe vaak hebben zij al zorg? Wanneer is er meer nodig? Hoe kunnen we de gezamenlijke aanpak rondom deze mensen beter organiseren?

> Lees de reacties en bestel gratis het projectboek

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website