Projectomschrijving

Wijkteams hebben een belangrijke rol in het signaleren en begeleiden van kwetsbare mensen, maar deze rol komt nog onvoldoende uit de verf.

Doel

Naast het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, zetten we in op het vergroten van kennis in wijkteams in Zaanstad en Purmerend:

  • hoe herken je signalen van verwardheid
  • wat kan je vervolgens doen
  • wie schakel je in
  • hoe zorg je ervoor dat mensen passende hulp krijgen

Werkwijze

De wijkteams worden hierbij ondersteund door het pilotteam, dat bestaat uit spv’ers, presentiewerkers en ervaringsdeskundigen. De taken rondom een casus en wie deze uitvoert, worden in overleg met het wijkteams vastgelegd in een begeleidingsplan. De wijkteams en het pilotteam worden getraind en gecoacht in de nieuwe manier van werken.

Resultaten

In de pilotfase is geen grote toename van het aantal meldingen te zien. Dit kan wijzen op een 'stabilisatie-effect'. Het blijkt dat er een sterke toename is van overlast door verward gedrag in wijken met een grote instroom van bewoners uit de ggz. Als de resultaten van de pilotperiode worden afgezet tegen de oplopende curves in veel andere wijken in Nederland, kan het feit dat er in de pilotwijken geen sprake is van toename van het aantal meldingen daarom als een positief effect van de interventie geïnterpreteerd worden.

Door een goede samenwerking en het opbouwen van een vertrouwensrelatie werden signalen en meldingen sneller opgepakt. Het structurele contact maakte dat er sneller kon worden geschakeld. De meerwaarde bleek zich vooral te uiten in snellere crisishulp, bemoeizorg en het sneller vinden en opschalen van trajecten voor bijvoorbeeld zorgmijders.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website