Projectomschrijving

Achtergrond

De geestelijke gezondheidszorg in gemeente Amsterdam is sterk versnipperd. Het gebrek aan continuïteit en afstemming tussen de vele initiatieven komt de zorg momenteel niet ten goede. Centrum de Brouwerij, De Windroos en De Waterheuvel slaan de handen ineen voor destigmatisering van en betere zorg voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid. Hiermee willen de partijen een oplossing bieden voor een aantal knelpunten binnen de psychiatrische zorgverlening in Amsterdam.

Doel

Het doel van dit project is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking tussen deze partijen. Door onderlinge drempels weg te nemen, naar elkaar door te verwijzen en elkaars expertise te gebruiken wordt het voor iedere Amsterdammer mogelijk gemaakt om weer aansluiting met het leven buiten de hulpverlening te maken. Daarnaast wordt met het project de mogelijkheid van een gezamenlijke voordeur onderzocht.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Centrum de Brouwerij, De Windroos en De Waterheuvel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website