Projectomschrijving

Doel

Het project heeft als doel dat mensen prettig kunnen samenleven, met de juiste zorg en met oog voor henzelf en de omgeving. Verward gedrag is niet altijd het gevolg van een psychiatrische stoornis. Mensen zonder zo’n stoornis kunnen ook verward raken, door bijvoorbeeld alcohol- of middelengebruik, een traumatische gebeurtenis, een verstandelijke beperking of (beginnende) dementie. Dit verwarde gedrag is voor de woonomgeving snel zichtbaar en kan ook vanuit die invalshoek opgepakt worden.

Werkwijze

De gemeenten Berg en Dal en Heumen werken samen met woningbouwcorporatie Oosterpoort om een stap te zetten in de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Er is al veel gebeurd:

  • In Groesbeek is een pilot geweest waarin ervaringen zijn opgedaan met Wijkgerichte ggz.
  • In Heumen is een routekaart ontwikkeld, waarbij in gezamenlijkheid gezocht wordt naar verbeterpunten en procesafspraken.

De volgende stap is de concrete verbeterpunten en aanbevelingen beter te laten werken voor de doelgroep en hun omgeving.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website