Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Flevoland heeft men de ambitie om ondersteuning en zorg op een andere manier te organiseren. De zorgpartijen en de gemeenten willen de zorg voor inwoners met (complexe) psychische problematiek op zo’n manier organiseren dat het beter aansluit op de vraag van inwoner. Dit heeft niet alleen invloed op het proces van de toegang naar zorg en ondersteuning, maar vooral ook in het samenwerken. In Flevoland zijn daarom pilots gestart om een wijkaanpak te creëren, waarbij in samenhang en afstemming mét de inwoner integraal wordt gewerkt rond de vraag van de inwoner. Daarmee hoopt Flevoland te bereiken dat de juiste zorg op de juist plek wordt geboden en verward gedrag en overlast in de wijk wordt voorkomen. Tot op dit moment mist Flevoland in het verwezenlijken van de genoemde ambitie nog een cruciale partner, de zorgverzekeraar. Met deze aanvraag voor de startsubsidie willen wij de samenwerking tussen zorgverzekeraar, zorgpartijen en gemeenten centraal stellen en versterken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website