Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Politie, ambulancedienst, acute psychiatrische diensten, beveiligingspersoneel en de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen hebben in toenemende mate te maken met verwarde personen. Rijnstate Arnhem wil samen met de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN), Acute Zorgregio Oost (AZO) en de Regionale Politie Gelderland Midden een onderwijsmodule ontwikkelen voor bij- en nascholing van professionals werkzaam in de praktijk van de acute zorg en veiligheid. De module wordt gericht op het verbeteren van de ondersteuning, opvang, zorg en veiligheid door verschillende disciplines die omgaan met personen met verward gedrag. Samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid staat hierbij voorop. Tevens is opgenomen hoe deze module te implementeren.

Na inventarisering van knelpunten, onderwijsbehoeften en benodigde competenties bij de betrokken professionals wordt een eerste proeve van de module ontwikkeld met passende leeruitkomsten en didactische methoden. Naast presentaties door ervaren docenten wordt een interactief programma met acteurs geboden. In een pilot wordt met de module proefgedraaid. Na evaluatie en aanpassing wordt de onderwijsmodule geschikt gemaakt voor scholing in de regio. Daarna wordt gewerkt aan een implementatieplan en een communicatie-strategie om de beoogde doelgroep te bereiken.

Om duurzame inbedding van de module in het onderwijsaanbod te bereiken wordt de ontwikkelde module gedeeld met de modules van de HAN en zal voor AZO de module met regelmaat worden aangeboden in het al bestaande scholingsaanbod. Het leereffect kan worden bestendigd door de gegeven trainingen structureel te herhalen. Nadien kan de module voor andere locaties in de regio uitgerold worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website