Projectomschrijving

Doel

In het project ‘Samen leven in de wijk’ zijn de volgende doelen opgesteld:

  • Samen leven in de wijk draagt ertoe bij dat iedere bewoner in de wijk prettig kan wonen en zich veilig voelt.
  • Inwoners voelen zich beter in staat om onbegrepen gedrag te plaatsen en waar nodig mee om te gaan.
  • Mensen die een kwetsbaar gevoel ervaren, voelen zich in hun wijk begrepen, welkom en op hun plek.

Werkwijze

Het project maakt gebruik van al bestaande initiatieven en er wordt geïnventariseerd naar de behoefte in de wijk. Per wijk kunnen er verschillen zijn door lokale omstandigheden en specifieke behoeften. Ervaringsdeskundigen van GGz Breburg zijn actief lid van de projectgroep en worden ingezet ten behoeve van de activiteiten die gewenst zijn. Dit project is een initiatief van de Gemeente Etten-leur, Wooncorporatie Alwel en GGz Breburg.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website