Projectomschrijving

De regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is een uitgestrekte regio. Binnen de regio zijn meldkamer, politie, ggz en gemeenten bezig om een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. De GGD NOG heeft in opdracht van haar bestuur, de wethouders van de 22 gemeenten in de regio, en het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), de burgemeesters van diezelfde gemeenten, de stand van zaken in de regio geïnventariseerd.

Probleemstelling

Er kwamen belangrijke knelpunten uit deze inventarisatie naar voren. Deze kunnen beter op regionaal niveau opgelost worden, in plaats van op gemeentelijk niveau:

  1. Informatie-uitwisseling en samenwerking in de brede keten
  2. 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid voor personen met verward gedrag, ook in niet-acute situaties
  3. De beschikbaarheid van passend vervoer voor personen met verward gedrag
  4. Voldoende flexibel inzetbare crisisplekken of tijdelijke opvangplekken

Doel en werkwijze

De GGD wil door middel van 4 deelprojecten werken aan de oplossing van deze knelpunten. Gedurende het hele project betrekt de GGD ervaringsdeskundigen om het perspectief van ‘de verwarde persoon’ te vertegenwoordigen.

 

Resultaten

De GGD heeft in samenwerking met gemeenten en tal van andere partners 4 verschillende deelprojecten uitgevoerd. Deze deelprojecten zijn:

  1. Regionale aanpak ‘privacy, informatie-uitwisseling en samenwerking in de keten in de Achterhoek en Noord-Veluwe
  2. Advies met varianten voor de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid voor personen met verward gedrag in de regio’s Achterhoek en Noord-Veluwe
  3. Passend vervoer in de regio Noord- en Oost-Gelderland
  4. Inventariserend onderzoek naar crisisplekken en tijdelijke opvangplekken personen met verward gedrag

Deze deelprojecten hebben geleid tot een advies voor gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Zij, of andere partners, gaan hier verder mee aan de slag. Voor project 1 is een tweede subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend en gehonoreerd. Dit project is gestart op 1 maart 2019. De GGD houdt vinger aan de pols ter behoeve van dit thema. Wanneer gemeenten vragen hebben, dan kunnen zij de GGD vragen hen te adviseren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website