Projectomschrijving

In de 16 gemeenten van Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de Achterhoek gaat Witte Kruis samen met Zorgbelang, GGNet, politie en GGD aan de slag om passend vervoer voor personen met verward gedrag te organiseren. Het project is opgedeeld in een voorbereidingsfase en uitvoeringsfase.

Doel

Het doel van de voorbereidingsfase is het selecteren van een vervoersaanbieder die per 2019, in onderaannemerschap van Witte Kruis, het vervoer van ‘verwarde personen’ naar een beoordelingslocatie kan uitvoeren. Daarnaast richt het project zich op het vergroten van de deskundigheid van het ambulance- en meldkamerpersoneel.

Werkwijze

De projectgroep selecteert een vervoersaanbieder die voldoet aan vooraf opgestelde criteria. Daarnaast wordt de route van melding tot inzet van passend vervoer samen met ketenpartners uitgewerkt. Het ambulancepersoneel ontvangt in de voorbereidingsfase een training omgaan met personen met verward gedrag. Voor de meldkamer ambulancezorg wordt de scholingsbehoefte in kaart gebracht.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website