Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Acute somatische en psychiatrische spoedzorg vraagt samenwerking tussen somatisch specialisten die werkzaam zijn op de SEH van het algemeen ziekenhuis en psychiatrisch specialisten die vaak werkzaam zijn bij een GGZ instelling.

In het project ‘Rotterdamse psychiatrische en somatische spoedzorg’ ontwikkelden we de volgende adviezen:

• Het is van belang om een regulier overleg te hebben met somatisch specialisten op de SEH en psychiaters die beoordelingen doen op die SEH. Door met elkaar in contact te blijven zorg je voor een beter afgestemde werkwijze.

• Voor zorgvuldige zorg is gezamenlijke dossier voering essentieel. Dus dat in hetzelfde dossier kan worden gekeken en gerapporteerd door zowel de somatisch als psychiatrisch behandelaar.

• Kennisoverdracht over psychiatrie, bejegening en beoordeling suïcidaliteit is gewenst door SEH personeel.

• Het is wenselijk om een protocol te ontwikkelen betreffende het tegen hun zin vasthouden van patiënten op de SEH, als er sprake is van een gevaar dat voortvloeit uit hun psychiatrische stoornis als dit niet zou gebeuren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Acute somatische en psychiatrische spoedzorg vraagt samenwerking tussen somatisch specialisten die werkzaam zijn op de SEH van het algemeen ziekenhuis en psychiatrisch specialisten die vaak werkzaam zijn bij een GGZ instelling.

In het project ‘Rotterdamse psychiatrische en somatische spoedzorg’ ontwikkelden we de volgende adviezen:

• Het is van belang om een regulier overleg te hebben met somatisch specialisten op de SEH en psychiaters die beoordelingen doen op die SEH. Door met elkaar in contact te blijven zorg je voor een beter afgestemde werkwijze.

• Voor zorgvuldige zorg is gezamenlijke dossier voering essentieel. Dus dat in hetzelfde dossier kan worden gekeken en gerapporteerd door zowel de somatisch als psychiatrisch behandelaar.

• Kennisoverdracht over psychiatrie, bejegening en beoordeling suïcidaliteit is gewenst door SEH personeel.

• Het is wenselijk om een protocol te ontwikkelen betreffende het tegen hun zin vasthouden van patiënten op de SEH, als er sprake is van een gevaar dat voortvloeit uit hun psychiatrische stoornis als dit niet zou gebeuren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met deze aanvraag willen we, op verzoek van de expertisegroep acute psychiatrie van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), de Rotterdamse psychiatrische en somatische spoedzorg verbeteren door duidelijke netwerk afspraken en efficiënte werkprocessen. We willen toewerken naar een persoonsgerichte, snelle en adequate aanpak. De expertisegroep acute psychiatrie van ROAZ is het netwerk voor spoedzorg voor de regio waarin belangrijke ketenpartners verenigd zijn; de SEH’s van algemeen ziekenhuizen, psychiatrische zorg, politie, ambulance diensten en gemeente. Vanwege de reeds bestaande samenwerking tussen Antes en het Maasstad Ziekenhuis (MSZ) heeft de expertisegroep acute psychiatrie ons gevraagd wat wij zouden kunnen betekenen voor de opvang en beoordeling van mensen met verward gedrag en een acute hulpvraag binnen de regio Rotterdam, waarbij er tevens een indicatie bestaat voor een somatische screening.

 

Als GGZ-instelling en ziekenhuis willen wij bijdragen aan een sluitend plan van aanpak gericht op een aantal bouwstenen. Het project richt zich op het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor personen die verward gedrag vertonen die tevens somatisch gescreend moeten worden. Het plan van aanpak zal zich gaan richten op de bouwstenen Beoordeling en Risicotaxatie (5), Toeleiding (6), Passende ondersteuning, zorg en straf (8) en Informatievoorziening (9). Er wordt met de overige bouwstenen verbinding gezocht met reeds lopende projecten in de regio (Rotterdam en omstreken). Zoals betrokkenheid en eigen regie (Crisiskaart), pilot Triage en passend vervoer en vroegtijdige signalering (Capelle en Meldpunt Verwarde Personen Rotterdam).

 

Antes en het MSZ hebben reeds een intensieve samenwerkingsrelatie rondom de patiënt met somatische en psychiatrische problemen. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking betreft de zorg van spoedeisende patiënten. Patiënten die op de SEH van het Maasstad ziekenhuis worden gezien en waarbij er vermoeden is op psychiatrische (co)-morbiditeit, worden door Antes in het Maasstad ziekenhuis beoordeeld. In geval van spoed vindt deze beoordeling zo snel mogelijk plaats op de SEH; wanneer de situatie minder urgent is, wordt een patiënt ter observatie op ‘het observatorium’ geplaatst, Antes komt dan binnen 24 uur een beoordeling doen. Antes heeft daarbij de mogelijkheid om patiënten op een nabijgelegen afdeling kortdurend ter crisisinterventie op te nemen (spoedeisende hulp psychiatrie, SEHP). Tevens is voor patiënten die zowel somatisch als psychiatrisch een opname-indicatie hebben de mogelijkheid van opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU), een afdeling van Antes waar de psychiaters van Antes en de specialisten van het Maasstad ziekenhuis intensief samenwerken. Wanneer patiënten in het Maasstad ziekenhuis moeten worden opgenomen, wordt de psychiatrische zorg indien nodig gecontinueerd door de consultatieve dienst, die ook door Antes wordt geleverd. Ook met de huisartsenpost (HAP), die naast de SEH van het Maasstad ziekenhuis is gevestigd, is een samenwerkingsovereenkomst met Antes omtrent de spoedpatiënten.

 

Momenteel zijn er op hoofdlijnen duidelijke samenwerkingsafspraken voor de samenwerking op de SEH tussen MSZ en Antes. Met het project “Rotterdamse psychiatrische en somatische spoedzorg” willen we deze afspraken uitbreiden en ook meer concrete werkprocessen samen ontwikkelen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website