Projectomschrijving

Doel

Antes gaat samen met het Maasstad Ziekenhuis een plan van aanpak maken om de zorg te verbeteren voor mensen in de regio die zowel acute psychiatrische als somatische zorg nodig hebben. Hiermee spannen we ons gezamenlijk in om de zorg voor deze extra kwetsbare groep patiënten te optimaliseren.

Werkwijze

Het plan van aanpak zal afspraken bevatten over:

  • Een juiste triage aan de bron (welke patiënt moet naar de SEH van het Maasstad ziekenhuis/ander ziekenhuis en welke patiënt moet naar een beoordelingslocatie binnen de psychiatrie).
  • Heldere afspraken rondom vervoer en veiligheid (hiervoor wordt aansluiting gezocht met Actieplan Vervoer); streven naar zo min mogelijk vervoer.
  • Duidelijke afspraken met andere betrokken ketenpartners in de regio.
  • Een kwalitatief en efficiënt beoordelingsproces op de SEH.
  • Voldoende mogelijkheden tot opname of ambulante nazorg.

Resultaten

In Rotterdam is gewerkt aan een verbeterde psychiatrische en somatische spoedzorg door middel van duidelijke netwerkafspraken en efficiënte werkprocessen. Acute somatische en psychiatrische spoedzorg vraagt samenwerking tussen somatisch specialisten die werkzaam zijn op de SEH van het algemeen ziekenhuis en psychiatrisch specialisten die vaak werkzaam zijn bij een GGZ instelling.

Het project heeft een aantal adviezen opgeleverd:

  • Het is van belang om een regulier overleg te hebben met somatisch specialisten op de SEH en psychiaters die beoordelingen doen op die SEH. Door met elkaar in contact te blijven zorg je voor een beter afgestemde werkwijze.
  • Voor zorgvuldige zorg is gezamenlijke dossier voering essentieel. Dus dat in hetzelfde dossier kan worden gekeken en gerapporteerd door zowel de somatisch als psychiatrisch behandelaar.
  • Kennisoverdracht over psychiatrie, bejegening en beoordeling suïcidaliteit is gewenst door SEH personeel.
  • Het is wenselijk om een protocol te ontwikkelen betreffende het tegen hun zin vasthouden van patiënten op de SEH, als er sprake is van een gevaar dat voortvloeit uit hun psychiatrische stoornis als dit niet zou gebeuren.

Meer informatie

Contactpersoon: dr. F.M. van Hasselt (Antes), f.hasselt@antesgroep.nl

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website