Projectomschrijving

In de meeste gemeenten komen regelmatig situaties voor dat er voor mensen die problemen ervaren met maatschappelijke integratie, participatie, overbelasting en sociale inclusie niet de juiste hulp of ondersteuning beschikbaar is. Dit leidt vaak tot situaties waarbij (tijdelijk) wonen in de woonwijken niet wenselijk of mogelijk is of onder druk staat.

Doel

Het doel van het project 'Herstel, respijt en sociaal ondernemen' is een laagdrempelige voorziening (met zo min mogelijk uitsluitingscriteria zoals indicatie en/of diagnose), waar mensen tijdelijk kunnen verblijven om te werken aan herstel en ontwikkeling op het vlak van maatschappelijke integratie, participatie, sociale inclusie en overbelasting om daarna zelf weer de draad op te pakken. Dit initiatief is beschikbaar voor het werkgebied Midden-Brabant en West-Brabant en bestaat uit ruwweg 900.000 inwoners.

Werkwijze

Mensen die gebruik willen maken van deze voorziening zijn gemotiveerd zijn om hun eigen situatie te verbeteren waarbij het helpend is als zij tijdelijk (kort of middellang) in een andere omgeving verblijven waar zij kunnen investeren in herstel, ontwikkeling en ontplooiing op het vlak van gezond leven, mentaal gezond, gezond bewegen en gezond meedoen (voor mensen met én zonder zorg). Dit met behulp van de inzet van ervaringskennis (door ervaringsdeskundigen), de herstelvisie en positieve gezondheid. Essentie van dit initiatief is dat dit gebeurd vanuit ondernemerschap en de wil om te investeren in jezelf en in het initiatief (door de gebruikers zelf), getrokken door enkele sociale ondernemingen (onderneming met een maatschappelijke missie), burgerinitiatieven en de respijtvoorziening. Deze voorziening is geen zorgaanbod en ook geen vervanging daarvoor.

Samenwerking

Het project 'Herstel, respijt en sociaal ondernemen' is gestart in januari 2018 door een samenwerking van:

  • FAMEUS
  • Leystromen
  • Gemeenten Tilburg, Breda en Baarle Nassau
  • Zorgbelang Brabant

Uitgelicht

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website