Projectomschrijving

Doel

De stad Amsterdam trekt steeds meer toeristen aan. En worden dan ook geregeld reizigers opgenomen op de psychiatrische opnameafdeling doordat zij gedurende hun reis psychiatrisch ontregeld raken. Deze opnames verlopen niet altijd gemakkelijk. Een taalbarrière kan voor onbegrip zorgen en leiden tot agressie-incidenten. Het betrekken van de familie lukt soms niet. Bij deze patiëntengroep zijn onze inspanningen erop gericht om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden tot repatriëring. Wij beschouwen repatriëring als de beste optie ten aanzien van de behandeling.

Resultaten

Er is voor bijna iedere toerist die in de kliniek werd opgenomen en niet meer op eigen gelegenheid naar huis kon reizen een repatriëringsplan gemaakt. Meestal was dit plan dat de patiënt teruggebracht werd naar het land van herkomst, en tijdens de reis begeleid werd door een verpleegkundige. Wanneer er nog behoefte was aan klinische behandeling voor de patiënt, werd deze naar een kliniek gebracht. Als dit niet meer nodig was, werd de patiënt naar zijn familie gebracht. Het emotionele weerzien heeft duidelijk gemaakt dat deze patiënten in Nederland niet naar de straat ontslagen moeten worden, maar dat er ingezet moet worden op verbinding met de familie/naasten in het land van herkomst.

Daarnaast is er vastgesteld dat het maken van een repatriëringsplan ook kan bijdragen aan minder agressie op de afdeling. Mogelijk komt dit omdat de patiënt bij het maken van een repatriëringsplan een vorm van perspectief heeft, en niet gedemoraliseerd raakt van het vooruitzicht van een lange klinische opname in een vreemd land. Deze werkwijze zal worden voortgezet.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website