Projectomschrijving

Doel

Op Zeeuws niveau is de implementatie van de Wvggz uniform ingericht per 1 januari 2020. De samenhang met de Aanpak Personen met verward gedrag, aansluiting op de acute zorg, de forensische zorg, het Zorg- en Veiligheidshuis en de ketenveldnorm, zijn onderdeel van het project. In dit project wordt de regionale samenwerking multidisciplinair vormgegeven met de verschillende ketenpartners (gemeenten, ZVHH, politie, ggz, GGD).

Resultaten

De basistaken van de Wvggz zijn geborgd. Korte en transparante communicatielijnen en sturing op kosten efficiëntie lopen als een rode draad door het gehele project. De overige projectonderdelen zijn momenteel nog in de ontwikkelings- of implementatiefase. In het jaar 2020 zal nog gewerkt worden aan het inbouwen van de betrokkenheid van naasten, ervaringsdeskundigen en de patiënt- en familievertrouwenspersoon ten behoeve van preventie en nazorg van zowel verplichte zorg als verward gedrag. Zo ook de aansluiting op de jeugdhulp, de forensische zorg en de veiligheidsketen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website