Projectomschrijving

Doel

In de regio’s Utrecht en West-Brabant wordt een monitor ‘Personen verward gedrag’ ontwikkeld. Deze regionale pilots zijn bedoeld ter ondersteuning van het regionaal en lokaal beleid met betrekking tot personen met verward gedrag.

Werkwijze

In de 2 pilotregio’s wordt op basis van verschillende regionale gegevensbronnen (o.a. politie, ambulance en GGD meldpunten) een beschrijving gegeven van (de omvang van) de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek. Deze beschrijvingen leveren samen met de leerervaringen van het ontwikkelingsproces van deze monitor handvatten en tools voor andere regio’s die de monitoring van personen met verward gedrag willen versterken ten behoeve van regionaal en lokaal beleid.

Samenwerking

De pilots worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen RIVM, het Trimbos-instituut, de Praktijk Index, GGD regio Utrecht en GGD West-Brabant.

Resultaten

De pilots hebben duidelijk gemaakt dat de groep mensen met verward gedrag heel divers is en vaak meerdere soorten problemen het gedrag kunnen veroorzaken. Ondersteuning en zorg moet dus aansluiten bij de diversiteit van de problematiek.

Verder blijkt dat het aantal registraties hoger is dan het aantal geregistreerde personen. Het aantal personen met verward gedrag wordt dus overschat als alleen naar het aantal registraties wordt gekeken, bijvoorbeeld omdat personen meerdere keren in dezelfde bron geregistreerd staan.

In de pilots is ook gekeken wat de informatie voor gebruikers, zoals beleidsmakers, oplevert. Het is belangrijk gebruikers te betrekken bij de opzet van de monitor, omdat blijkt dat gebruikers soms andere doelen en verwachtingen hebben van een dergelijke ‘monitor’. Zo is de ene gebruiker geïnteresseerd in de omvang van de doelgroep in de regio, terwijl een andere gebruiker geïnteresseerd is in het proces van de hele keten van zorgverlening.

Hetzelfde geldt voor ervaringsdeskundigen, omdat zij vanuit het perspectief van de cliënt kunnen helpen de cijfers en informatie afkomstig van de gegevensbronnen beter te begrijpen. Het blijkt lastig om de informatie uit deze bronnen te analyseren, onder andere vanwege privacywetgeving. Het is niet mogelijk om de cijfers uit de verschillende bronnen bij elkaar op te tellen of met elkaar te vergelijken. Naast elkaar geven de cijfers een genuanceerde indruk van de situatie in de regio. Een analyse van de teksten levert waardevolle aanvullende informatie over de problematiek achter de registraties en aanvragen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website