Projectomschrijving

Achtergrond

Sinds een aantal jaren werken de 38 gemeenten in Oost-Brabant, de politie en het openbaar ministerie steeds beter samen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Binnen de Stuurgroep “Verward…en dan?” werken deze partners met onder andere ggz en GGD aan de aanpak van personen met verward gedrag. De stuurgroep wordt momenteel omgevormd tot een Programmaraad Zorg en Veiligheid, die moet werken aan een betere verbinding tussen zorg en veiligheid. Eén van de taken van deze Programmaraad is de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in Oost-Brabant.

Doel

De projectgroep (bestaande uit gemeenten, openbaar ministerie, politie, ggz en vertegenwoordigers van cliënten en familie) maakt regionale kaderafspraken en levert concrete producten op waarmee gemeenten de Wvggz kunnen implementeren. De volgende zaken worden thans opgepakt:

  • melding
  • verkennend onderzoek
  • burgemeester en crisismaatregel (hoorplicht)
  • regio-overleg
  • aansluitende keten van zorg en sociaal domein
  • aansluiting met de Wet Forensische Zorg en de Wet Zorg en Dwang

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website