Projectomschrijving

Aanleiding

Gemeenten hebben vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de opdracht gekregen per 1 oktober 2018 te beschikken over een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag. Daarom is in september 2017 voor Twente een projectregisseur aangesteld. Er is in Twente al veel werk verzet: de gemeenten hebben een vastgestelde lokale aanpak of werken daar naartoe, de samenwerkingspartners weten elkaar goed te vinden en de verbinding en informatie-uitwisseling gaat op gestructureerde wijze. Toch mist er nog een verbinding tussen de lopende projecten en borging van de regionale aanpak.

Doel

Het doel van dit project is het (blijven) zorgen voor regionale verbinding en daarnaast zorgen dat de impuls die aan de regionale samenwerking is gegeven, geborgd wordt. Dit wordt gedaan door het voortzetten van de lopende projecten en zorgdragen voor de borging van de ontwikkelde samenwerking en werkwijzen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website