Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) Regio’s Oost-Veluwe/Midden-IJssel en Achterhoek is de basis is gelegd voor een zorgvuldige uitvoering van gemeentelijke taken en sluitende ketensamenwerking in het kader van Wvggz en de WZD (IBS procedure). De eerste ervaringen in de uitvoering laten zien dat het in de basis werkt. Wel de noodzaak om op bepaalde onderdelen te finetunen en aan te vullen. Monitoren, tussentijds evalueren en acteren op de (knel)punten is nodig om eind van het overgangsjaar 2020 vast te stellen dat de implementatie volledig is ingeregeld en dat conform de bedoeling van de wet wordt (samen)gewerkt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft inrichtingsvoorstellen opgeleverd voor de werkprocessen van gemeenten, inclusief noodzakelijke mandaatbesluiten, afgestemd met ketenpartners en ervaringsperspectief en vastgesteld door colleges van burgemeester en wethouders. Werkprocessen zijn geïmplementeerd in (ICT) systemen. Afdelingen en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering zijn geïnformeerd over de wetswijzigingen en getraind om hun rol te pakken en taken uit te voeren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit implementatieplan heeft als doel de Wvggz zorgvuldig voor te bereiden en in 16 gemeenten te implementeren. Daarbij zijn cliënten (ervaringsdeskundigen), vertegenwoordigers van familie, en alle relevante netwerkpartners uit zowel het zorg- als het veiligheidsdomein betrokken.

Onderdeel van de aanpak is het voorzien in tijdige informatie en besluitvormingsdocumenten voor relevante betrokkenen, vormgeving van werkprocessen (binnen het netwerk, raming van benodigde formatie en budgetten, training aan betrokkenen, ict etc.

Gewerkt wordt met een compacte stuurgroep (een burgemeester, een wethouder zorg, een procesregisseur sluitende aanpak (afkomstig uit het zorgdomein) en een manager Veiligheid & Recht.

Afstemming wordt gezocht met netwerkpartners als OM, politie, en ggz-aanbieders. Hiertoe is een regionaal overleg bijeen geroepen. In gezamenlijkheid wordt afgestemd hoe aanpalende werkgebieden (WZD, jeugd, forensisch, huisartsenzorg etc) betrokken worden, en informatie met hen wordt gedeeld/processen met hen worden afgestemd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website