Projectomschrijving

Doel

Het project ‘Regionale coördinator Implementatie Wvggz, regio's Oost-Veluwe/Midden IJssel en Achterhoek’ kent 2 doelen:

  1. Het voorbereiden van een soepele overgang naar de Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) voor zover het de gemeentelijke processen en verantwoordelijkheden betreft, inclusief een sluitende overdracht van informatie en verantwoordelijkheden aan netwerkpartners.
  2. Het informeren van betrokken ketenpartners (gemeenten, netwerkpartners, doelgroepen en naastbetrokkenen).

Resultaten

In het project is de basis gelegd voor een zorgvuldige uitvoering van gemeentelijke taken en sluitende ketensamenwerking in het kader van de Wvggz en Wzd.

De eerste ervaringen in de uitvoering laten zien dat het in de basis werkt. Wel is er noodzaak om de onderdelen van de werkprocessen en afspraken met de partners aan te vullen, aan te scherpen en te operationaliseren. Hierbij moet voornamelijk gefocust worden op:

  • De communicatie tussen ggz en gemeenten bij beëindiging van gedwongen zorg.
  • Het routeren van meldingen en aanvraag zorgmachtiging.
  • De samenwerking tussen de ggz en gemeenten in het kader van het zorgplan.

Het monitoren, tussentijds evalueren en acteren op de (knel)punten die daar uit komen is nodig om eind van het overgangsjaar 2020 vast te kunnen stellen of de implementatie volledig is geregeld en of er conform de bedoeling van de wet wordt (samen)gewerkt.

 

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website