Projectomschrijving

In Gelderland-Midden zijn lokaal en regionaal meerdere initiatieven genomen om een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. Sinds 2016 wordt overlegd tussen het midden en hoger kader van partners uit de zorg, veiligheid en sociaal domein/gemeenten (ketenpartners-overleg). Hier worden knelpunten opgehaald, initiatieven gestart en ervaringen gedeeld. In 2018 is de bestuurlijke borging van de ‘sluitende keten voor personen met verward gedrag’ gerealiseerd.

Doel

De regio wil meer samenhang en doorontwikkeling realiseren. Dit zal gerealiseerd worden door:

  • op regionaal niveau ervaringsdeskundigheid te borgen
  • het organiseren van een regionale conferentie
  • het continueren van huidige overleggen

Werkwijze

De regionale overleggen richten zich op:

  • het zicht houden op de regionale projecten
  • landelijke ontwikkelingen vertalen naar hun regionale betekenis
  • blijvend elkaar inspireren en onderling verbindingen zoeken en het gemeenten ondersteunen bij de eigen lokale aanpak.

 De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) faciliteert en ondersteunt dit proces.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Dat doen we door middel van een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website