Projectomschrijving

In Gelderland-Midden zijn lokaal en regionaal meerdere initiatieven genomen om een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. Sinds 2016 wordt overlegd tussen het midden en hoger kader van partners uit de zorg, veiligheid en sociaal domein/gemeenten (ketenpartners-overleg). Hier worden knelpunten opgehaald, initiatieven gestart en ervaringen gedeeld. In 2018 is de bestuurlijke borging van de ‘sluitende keten voor personen met verward gedrag’ gerealiseerd.

Doel

De regio wil meer samenhang en doorontwikkeling realiseren. Dit zal gerealiseerd worden door:

  • op regionaal niveau ervaringsdeskundigheid te borgen
  • het organiseren van een regionale conferentie
  • het continueren van huidige overleggen

Werkwijze

De regionale overleggen richten zich op:

  • het zicht houden op de regionale projecten
  • landelijke ontwikkelingen vertalen naar hun regionale betekenis
  • blijvend elkaar inspireren en onderling verbindingen zoeken en het gemeenten ondersteunen bij de eigen lokale aanpak.

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) faciliteert en ondersteunt dit proces.

Resultaten

De bestuurlijke borging van de goed werkende aanpak personen met verward gedrag is gerealiseerd, namelijk Stuurgroep Verward Gedrag en Platform Verward Gedrag. Het ketenpartnersoverleg heeft zich verder ontwikkeld. In dit overleg worden projecten en nieuwe ontwikkelingen besproken en de onderlinge verbinding gelegd.
Verschillende gemeenten hebben in het overleg hun lokale aanpak gepresenteerd en met collega’s overwegingen en dilemma’s besproken. De toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid aan de verschillende overleggen is breed ervaren. Tevens zijn er nieuwe projecten gestart, zoals een Meldpunt niet-acuut, een Meldpunt acuut, Noodbed en SluiS.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website