Projectomschrijving

De 7 Noord-Limburgse gemeenten werken samen bij de totstandkoming en implementatie van een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Hiertoe is ook de samenwerking gezocht met diverse zorg- en veiligheidspartners in Noord-Limburg. Om een aanpak in te richten, welke zoveel mogelijk aansluit bij de vraag en behoeftes uit de regio zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met partners uit het veld. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 4 thema’s geprioriteerd om op te pakken:

  • time-out voorziening
  • herstelvoorziening
  • niet-acuut meldpunt
  • bevorderen inclusieve samenleving

Rondom deze thema’s werden hiaten ervaren.

Doel

Dit plan richt zich op het ontwikkelen van de nieuwe interventies time-out voorziening en aanpak inclusieve samenleving én het verbinden van alle interventies en bouwstenen, om te komen tot een sluitende aanpak. Voor het meldpunt en de herstelvoorziening zijn/worden aparte subsidieaanvragen geschreven.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website