Projectomschrijving

Doel

Gemeenten in de Regio Amersfoort en partners vertegenwoordigd in de transformatiewerkplaats willen de komende 1,5 jaar toewerken naar een breed toegankelijk regionaal netwerk van op herstel gerichte activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid waarbij:

  • activiteiten breed toegankelijk zijn;
  • activiteiten aansluiten bij de behoefte;
  • de positie van ervaringsdeskundigen stevig is geborgd;
  • activiteiten goed gevonden kunnen worden;
  • mensen zo nodig worden toe geleid;
  • activiteiten zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving georganiseerd worden;
  • nauw verbonden met de lokale structuur voor zorg, ondersteuning en welzijn.

Aanpak

Er worden ervaringen benut die zijn opgedaan in vergelijkbare projecten. In de transformatiewerkplaats zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, namelijk; cliënten en naasten, zorgverzekeraar, partners opvang, beschermd wonen en GGZ, huisartsen, wijkteams en welzijnswerk. De transformatiewerkplaats linkt waar nodig met de veiligheidsketen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website