Projectomschrijving

Doel

De implementatie van de Wvggz in Zaanstreek-Waterland is uiteindelijk goed verlopen. Alle onderdelen zijn voorgelegd bij een partij (gemeenten, ggz, OM en GGD) en worden uitgevoerd. De regionale samenwerking is georganiseerd binnen het Allen voor Een project (samenwerkingsproject van gemeenten en Zorg & Veilig) en is goed van de grond gekomen. Ondanks dat de implementatie goed gelukt is zijn er nog zaken die verder uitgewerkt moeten worden. Het regionaal verband van gemeenten en ketenpartners zal verder kijken naar passende oplossingen.

Resultaten

Het organiseren en verdelen van de taken met betrekking tot de uitvoering van de Wvggz per 1 januari 2020 is door de regio-coördinator in samenwerking met de gemeenten en andere betrokken partijen, ggz, OM en Khonraad, opgepakt en georganiseerd.

Dit heeft geresulteerd in de volgende taakverdeling:

  • De GGD voert het Meldpunt en verkennend onderzoek voor alle gemeenten in de regio uit. Hiertoe is een DVO opgesteld met de gemeenten. In juli 2020 heeft een gemeente besloten dit als pilot zelf te gaan uitvoeren, maar wordt hierbij ondersteund door de GGD.
  • De gemeenten hebben besloten om de hoorplicht zelf uit te voeren. Dit verloopt goed, behalve dat het niet altijd lukt het horen uit te voeren. Dit punt zal de komende periode worden geëvalueerd. De uitvoering van de crisismaatregel gaf in eerste instantie onrust en vragen bij de gemeenten (burgemeesters en wethouders). Nadat informatie en voorlichting is gegeven in de eerste periode en de eerste ervaringen zijn opgedaan, verloopt dit goed.
  • In de loop van 2019 is onder de projectnoemer Allen voor Eén, een nieuwe bestuurlijke samenwerking tussen Zorg & Veiligheid opgezet. In die constructie nemen gemeenten meer regie over de implementatie. De gemeenten hebben hiertoe een Wvggz werkgroep ingericht. Elke gemeente levert hiervoor een ambtenaar zorg & veilig aan. Zij zijn ook de contactpersonen voor Khonraad en hebben dus inzage in de crisismaatregelen en hoorplicht. Deze werkgroep is ook aanspreekpunt voor de regio-coördinator. De relaties met de ketenpartners zijn versterkt, wat ertoe heeft geleid dat de samenwerkingspartners elkaar beter weten te vinden.

 

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website