Projectomschrijving

De app RealityKeeper van stichting Anoiksis Beheer signaleert op Sociale Media tekenen van verward gedrag.

Doel

Dit project ontwikkelt het gebruik van de app voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Werkwijze

Dit project:

  1. begeleidt 18 mensen met een licht verstandelijke beperking in het gebruik van de appRealityKeeper en bouwt hiervandaan met hen een eigen community
  2. Produceert overdraagbare producten over de inzet van de app en veilig gebruik van Sociale Media.
  3. Adviseert over ondersteunende inzet van Sociale Media.

Ervaringsdeskundigen van LFB Nederland en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen adviseren over de inzet van peersupport.

Implementatie

Deelnemende partijen, stichting Beste Buren, Stichting Anoiksis Beheer en de Veerkracht Centrale, hebben een netwerk van mensen met een licht verstandelijke beperking, die veelal op afstand staan van de formele zorg. Betrokken stadsdelen (West, Noord en Zuid Amsterdam) zijn geïnteresseerd door de vroegtijdige signalering en op te bouwen online-offlinecommunities

Resultaten

In het project ‘De Reality Keeper voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ hebben we er werk van gemaakt om op drie plekken (Buurtkamer Bestervaer, Adstructie en Odion) de Reality Keeper app te introduceren. In totaal hebben 25 mensen uit de doelgroep training gevolgd in het herkennen van de risico’s en uitdagingen van het online actief zijn. Daarbij leerde zij zichzelf te monitoren via de Reality Keeper app.

Ervaringsdeskundigen

Dit project werd grotendeels geleid en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. Door de input van deze ervaringsdeskundigen zijn er twee updates van de app gekomen:
- er is een open vraag toegevoegd
- de app maakt het nu ook mogelijk positief doelen te stellen voor mensen die juist actiever willen worden online.

Veilig online

In combinatie met een speciaal voor de doelgroep ontwikkelde training van drie dagen kan de app mensen met een licht verstandelijke beperking helpen veilig online actief te zijn. Er is ook een handreiking geschreven voor gemeentes hoe risico’s te herkennen bij online gedrag.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website