Projectomschrijving

Doel

Het project "Realisatie regionale samenwerking voor de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) in Midden-Nederland" beoogd een tijdige, effectieve en sluitende samenwerking in de veiligheidsregio’s Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland (samen de eenheid Midden-Nederland). De concrete doelstellingen zijn als volgt:

  • Organiseren van het regio-overleg
  • Organiseren van netwerksamenwerking voor de uitvoering van de wettelijke taken en het realiseren van de doelen van de Wvggz

Werkwijze

Dit wordt gedaan door de betrokken partners uitvoering te laten geven aan de doelstellingen en kaders van de Wvggz, in samenhang met de regionale en lokale aanpak voor de problemen van inwoners met psychische kwetsbaarheid.

Resultaten

Er staan in Midden-Nederland structureel geborgde regio-overleggen in Gooi & Vechtstreek-Flevoland
en de regio Utrecht conform de doelstellingen die bij de start van het traject zijn geformuleerd. Knelpunten in de uitvoering van de Wvggz worden in deze regio-overleggen aan de orde gesteld en zo goed mogelijk opgelost. De contacten tussen de verschillende ketenpartners zijn onderling goed en er is veel bereidheid om samen te werken en/of kennis en ervaring uit te wisselen.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website