Projectomschrijving

In West-Brabant komen acute en niet-acute zorgmeldingen op diverse plaatsen binnen. Voor burgers én professionals is het lastig om de juiste weg te vinden; meldingen komen geregeld op de verkeerde plek terecht.

Doel en werkwijze

De gemeenten in de regio zijn gestart met de herinrichting van de crisiszorg, waar één crisismeldpunt onderdeel van is. We willen het te realiseren (crisis)meldpunt nu verbreden naar een geïntegreerd meldpunt voor acute én niet acute zorgmeldingen. Na realisatie worden zorgmeldingen van de politie die niet acuut zijn doorgeleid naar het meldpunt en ook de meldingen verward gedrag die binnen gaan komen bij het landelijke telefoonnummer. Tevens kan het meldpunt zorgen voor 7x24 uurs bereikbaarheid van lokale zorgmeldpunten én organisaties die alleen overdag bereikbaar zijn, door de bereikbaarheid buiten kantoortijden over te nemen.

Resultaten

De 16 gemeenten in West-Brabant hebben in samenwerking met organisaties een 7x24 uurs Meldpunt voor acute en niet-acute zorgen ontwikkeld. Tijdens het project is overgegaan op een gefaseerde aanpak en langere looptijd.

Per 1 september 2019 was het Meldpunt crisiszorg operationeel voor professionals en per 1 januari 2020 voor meldingen Wvggz. Per 1 maart 2020 werd het Meldpunt opengesteld voor burgers. Vanaf 1 mei gaat het meldpunt samen met het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD, waarmee het beoogde eindresultaat is bereikt.

De communicatie naar burgers en professionals verloopt via het verspreiden van een flyer met de belangrijkste informatie en de website. Afspraken over aansturing en financiën staan in een samenwerkingsovereenkomst, getekend door gemeenten en partijen. Meldingen die binnenkomen bij het landelijk telefoonnummer voor niet-acute zorgen verward gedrag kunnen worden doorgezet naar het geïntegreerde Meldpunt.

 

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website