Projectomschrijving

De gemeenten, politie, zorgaanbieders en cliënten in de regio Brabant Noordoost vinden het belangrijk dat er voor mensen met verward gedrag veilig en humaan vervoer is.

Doel

We willen met een experiment 'psycholancevervoer voor mensen met verward gedrag' de huidige situatie verbeteren.

Werkwijze en samenwerking

We willen de triage in de meldkamers van politie en RAV eenduidig laten verlopen en we willen de inzet van politievervoer voor deze zeer kwetsbare groep mensen verminderen. Daarvoor zijn met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden ten aanzien van vervoer.

Resultaten

De gemeenten, de politie, ggz instellingen en RAV in de regio Brabant Noord-Oost hebben een half jaar geëxperimenteerd met de inzet van de Psycholance van Vervoersdienst BAS: Een voertuig
met gespecialiseerd personeel die zorg dragen voor het op een humane en veilige manier vervoeren van mensen met verward gedrag.

Het inzetten van de Psycholance heeft geleid tot meer inzicht bij alle partijen over wat nodig is om deze vervoerswijze zo veilig mogelijk te maken. En er zijn afspraken gemaakt over de structurele inzet van een zorgambulance van RAV in de regio per 1 september 2018.

 

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het organiseren van gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Heeft u ook een innovatief idee voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website