Projectomschrijving

Geen projectomschrijving beschikbaar.

In de Regio Utrecht is begin 2018 gestart met een casusoverleg Zorg & Veiligheid waarin casuïstiek werd besproken en trajecten in uitvoering werden gebracht t.a.v. casussen van personen met verward gedrag en (acute) gevaarsrisco’s.

Werkwijze

In de pilotperiode van 1-01-2018 t/m 30-06-2018 zijn totaal 20 casussen besproken. Het betrof in alle gevallen uitermate complexe casuïstiek op het snijvlak zorg en veiligheid waarbij ook strafrechtelijke zaken aan de orde waren. Alle 20 casussen zijn meerdere keren besproken in het casusoverleg zorg- en Veiligheid waarbij vertegenwoordigers van ggz, OM, politie en gemeenten onder (onafhankelijk) voorzitterschap gezamenlijk een plan van aanpak maakten en de interventies hebben afgestemd. Bij alle overleggen was een ervaringsdeskundige aanwezig. Dit leidde tot een integrale en afgestemde aanpak en betere zorg.

Conclusies

Het casusoverleg Zorg- en Veiligheid voorziet in een behoefte en blijkt vooral waardevol waar zorg en veiligheid beide belangrijke aandachtsvelden zijn. Door zorg- en veiligheidspartijen met elkaar aan tafel te hebben, kunnen beide aspecten in goed overleg op elkaar worden afgestemd. Face-to-face contact in een casusoverleg met een ‘onafhankelijke voorzitter’ blijkt dan van een bepalende meerwaarde. In het overleg moet voldoende tijd zijn om wederzijds begrip te ontwikkelen voor elkaars standpunten. Deze uitwisseling bevordert creativiteit in de aanpak en leidt tot een beter zorgaanbod bij deze complexe doelgroep.

Meer informatie

Vergelijkbaar project in Groningen: Voorstel Zorg- en Veiligheidsteam Veiligheidshuis, voorstel in kader van bouwsteen 8

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website