Projectomschrijving

Er komt steeds meer aandacht voor personen met verward gedrag en ook ziet men steeds meer het belang in van een goede aanpak voor de juiste zorg aan deze mensen. Door een integrale lokale aanpak wordt gezorgd voor een vangnet en vallen cliënten niet meer tussen wal en schip. Binnen de gemeente IJsselstein is reeds de samenwerking gezocht met 10 partijen vanuit zorg en veiligheid. In de komende periode zullen nog andere partijen betrokken worden die relevant zijn binnen het samenwerkingsverband.

Doel

Het doel van dit project is om een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak voor een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag binnen gemeente IJsselstein op te stellen.

Werkwijze

Samen met de betrokken partijen worden sessies en bijeenkomsten georganiseerd om knelpunten in de huidige aanpak te identificeren en daar gezamenlijk oplossingen bij te bedenken. Hierbij staat de cliënt centraal.

Resultaat

Met een groep zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen is in IJsselstein de persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag geïnventariseerd. De conclusie is dat er al veel gebeurt, maar dat verdere intensivering van de huidige aanpak kan leiden tot nog betere resultaten en een sluitende aanpak. Met een plan van aanpak, met daarin 9 actiepunten, gaat de gemeente met de verschillende ketenpartners en ervaringsdeskundigen in 2019 aan de slag. Verdere samenwerking en continue aandacht voor personen met verward gedrag moet leiden tot een aanpak waarbij cliënten de gewenste zorg ontvangen en waarbij vanuit het domein veiligheid op de juiste momenten en op de juiste manier ondersteuning geboden kan worden. Het uiteindelijke doel is dat zij een ‘normaal’ deel van de IJsselsteinse samenleving vormen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website