Projectomschrijving

Doel

De gemeente Nieuwegein wil met haar maatschappelijke partners de ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) verbeteren door de gebiedsgerichte samenwerking in de ggz te verbreden naar andere levensdomeinen. Daartoe wordt een integrale benadering, van professionele en informele partijen samen, op herstel-ondersteunende zorg ontwikkeld. Ervaringsdeskundigen en vrijwilligersorganisaties leveren een belangrijke bijdrage vanuit een betrokkenheid op gevoelsniveau. Professionals brengen meer samenhang en afstemming aan tussen de domeinen van Werk & Inkomen, Openbare Orde en Veiligheid, Wonen, Wmo en Persoonsgerichte Aanpak.

Werkwijze

In dit project wordt een gezamenlijke vorm van casusoverleg voor mensen met complexe ondersteuningsvragen ontwikkeld, waarbij ook de regierol nader uitgewerkt wordt. Dat moet voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen, vooral buiten kantooruren. In het casusoverleg is er niet alleen aandacht voor de inwoner met een kwetsbaarheid, maar ook voor het collectief van omwonenden, de buurt. Hier ligt een belangrijke rol voor de procesregisseur. Wie die rol vervult, is idealiter degene die het dichtst bij de inwoner staat. Iemand die de inwoner het meest vertrouwt of nabij is. Met het project wordt de kwaliteit van leven van mensen met een EPA verbeterd doordat er sneller en preciezer aangesloten wordt op de vraag van die inwoner.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website