Projectomschrijving

Het projectplan ‘Aanpak verward gedrag in Amsterdam Oost’ wordt uitgevoerd door Civic Amsterdam en B&A Wmo Diensten. Het probleem in Amsterdam Oost is 2-ledig:

  1. specifieke doelgroepen binnen de verwarde personen worden onvoldoende bereikt door de juiste hulpverleners
  2. de huidige hulp-, zorg- en welzijnsstructuren zijn onvoldoende op elkaar afgestemd om tot een sluitende aanpak te komen

Doel

Daarom is onze intentie te bouwen aan een domein overstijgend samenwerkingsverband, oftewel Vitale Coalitie, met andere relevante partners in Amsterdam Oost, zoals de gemeente Amsterdam, (wijk)agenten, huisartsen en woningbouwcorporaties.

Werkwijze

Onze rol als projectleider is het fungeren als buurtwerker in de wijk om als een spil in het web te bewegen tussen formele- en informele partners. Op deze manier doorbreken wij de schotten tussen diverse partners, waardoor meer verwarde personen worden bereikt en gezamenlijk invulling gegeven wordt aan een sluitende aanpak middels de 9 bouwstenen.

Resultaten

Er is met dit project een Vitale Coalitie gerealiseerd. Er is een intentieverklaring gesloten met diverse relevante ketenpartners. Door het oprichten van een Whatsapp-groep met 100 professionals is de samenwerking tussen informeel en formeel vereenvoudigd en versterkt.

Er zijn meerdere zorgmijders bereikt, waardoor deze konden worden begeleid, doorverwezen en gekoppeld aan een maatje. Samen met een ervaringsdeskundige is er een training gegeven voor BeterBuren om vrijwilligers en hulpverleners handvatten te geven hoe om te gaan met personen met verward gedrag.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website