Projectomschrijving

De Noord-Limburgse gemeenten werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het vormgeven van een herstelvoorziening.

Achtergrond

Een Herstelhuis is een laagdrempelige herstelvoorziening. Vanuit een op herstel gerichte visie waarin eigen kracht en regie centraal staan, kan iemand tot rust komen. Hierdoor kunnen zwaardere vormen van zorg (zoals opname) voorkomen worden. Het betreft een voorziening waarbij op basis van behoefte een luisterend oor wordt geboden, een gesprek wordt aangegaan, passende ondersteuning wordt geboden en/of wordt geleid naar een mogelijk vervolgtraject.

Doel

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een Herstelhuis in de regio Noord-Limburg, toegankelijk voor alle inwoners met een zorgvraag. Mensen kunnen zelf bij deze herstelvoorziening aankloppen of personen kunnen worden doorverwezen.

Resultaten

In september 2019 is het Herstelhuis Noord-Limburg van start gegaan. Het Herstelhuis is toegankelijk voor alle inwoners met een psychosociale zorgvraag. Het huis heeft in Venray een etage met 4 studio’s en een gezamenlijke woonkamer. Mensen kunnen zonder indicatie of verwijzing zelf bij deze herstelvoorziening aankloppen of personen kunnen praktisch worden doorverwezen.

Vanuit een op herstel gerichte visie waarin hoop, eigen kracht en regie centraal staan, kan iemand tot rust komen en balans hervinden. Hierdoor kunnen zwaardere vormen van zorg, zoals opname, voorkomen worden. Het betreft een voorziening waarbij op basis van behoefte een (specifiek) luisterend oor wordt geboden, gesprekken worden aangegaan, passende ondersteuning wordt geboden en/of wordt doorgeleid naar een mogelijk vervolgtraject.

Samenwerking

Het Herstelhuis is tot stand gekomen door een samenwerking met het Zelfregiecentrum, Vincent van Gogh en Buro Andersom en 7 gemeenten van Noord-Limburg.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website