Projectomschrijving

De Noord-Limburgse gemeenten werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het vormgeven van een herstelvoorziening.

Achtergrond

Een Herstelhuis is een laagdrempelige herstelvoorziening. Vanuit een op herstel gerichte visie waarin eigen kracht en regie centraal staan, kan iemand tot rust komen. Hierdoor kunnen zwaardere vormen van zorg (zoals opname) voorkomen worden. Het betreft een voorziening waarbij op basis van behoefte een luisterend oor wordt geboden, een gesprek wordt aangegaan, passende ondersteuning wordt geboden en/of wordt geleid naar een mogelijk vervolgtraject.

Doel

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een Herstelhuis in de regio Noord-Limburg, toegankelijk voor alle inwoners met een zorgvraag. Mensen kunnen zelf bij deze herstelvoorziening aankloppen of personen kunnen worden doorverwezen.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Zelfregiecentrum, Vincent van Gogh en Buro Andersom.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website