Projectomschrijving

Aanleiding

Limburg kent 1 politie-eenheid, 1 arrondissement, 2 veiligheidsregio's, 5 Wmo-regio's, 5 veiligheidshuizen, 2 preferente zorgverzekeraars en een uiteenlopend aantal zorgaanbieders. Dit maakt een allesomvattende Limburgse aanpak voor  personen met verward gedrag allerminst vanzelfsprekend en daarmee een provinciale projectleider noodzakelijk.

Doel

Inmiddels zijn initiatieven op de negen bouwstenen van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag uitgewerkt, zowel provinciaal, regionaal als lokaal. Op provinciale schaal is er een bestuurlijke stuurgroep actief op de dossiers zorg en veiligheid. De provinciale projectleider vervult een verbindende rol binnen dit geheel, stuurt op samenhang en jaagt initiatieven aan. Met het oog op een aantal nieuwe uitdagingen (zoals de Wet verplichte ggz, ketenveldnorm en acute psychiatrie), is voortzetting van de provinciale projectleider ook in 2019 gewenst.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website