Projectomschrijving

De Midden-Limburgse gemeenten hebben met de partners op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld voor personen met verward gedrag. Het uitgangspunt is om de nodige zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag dichtbij de betrokkenen te organiseren.

Doel en werkwijze

Om deze personen goed te kunnen ondersteunen, werkt een projectleider aan het opzetten van:

  • een 24-uurs meldpunt voor niet acute hulpvragen van zowel psychiatrische als psychosociale problemen
  • een time-outvoorziening voor personen die niet opgenomen hoeven te worden, maar ook niet in staat zijn om naar huis te gaan
  • het creëren van een veilige omgeving voor deze doelgroep door de omgeving hiervan bewust te maken
  • het organiseren van passende ondersteuning voor personen die hulp op meerdere levensgebieden nodig hebben, waarbij de samenwerking tussen partners in het zorg- en veiligheidsdomein wordt geoptimaliseerd

Resultaten

De doelstelling om bovenstaande deelprojecten nader uit te werken is gelukt. Dit heeft geresulteerd in:

  • De regionale samenwerking, zowel tussen de deelnemende gemeenten als met de ketenpartners is op dit gebied sterk verbeterd.
  • Het aantal meldingen en aantal personen, met welke problematiek is veel inzichtelijker geworden. De daadwerkelijke inrichting van een meldpunt voor niet-acute hulpvragen vindt plaats in een vervolgproject.
  • Er is inzicht verkregen in de feitelijke behoefte aan een time-out voorziening. Op basis van het aantal personen dat in aanmerking zou komen voor de time-out voorziening en de beschikbare hoeveelheid plekken in de regio is besloten om aan te sluiten bij het Herstelhotel in Weert.
  • De samenwerking met de domeinen zorg en veiligheid is tot stand gekomen en dat heeft tot goede resultaten geleid.

Meer informatie

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website