Projectomschrijving

Het project ‘Verwarring al om?!’ streeft in Drenthe naar een betere en eerdere herkenning van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een autisme spectrum stoornis (ASS), waardoor aansluiting op ondersteuning en zorg voor deze doelgroepen gerealiseerd wordt. Het project richt zich op informatie, advies en ondersteuning in het sociale domein.

Doel

Het doel is een preventieve werking om overlast van mensen met verwarde gedrag vroegtijdig te signaleren en te kunnen ondersteunen.

Werkwijze

De aanpak van het project kent 4 onderdelen:

 1. Ontwikkelen van herkenningskaartjes voor het signaleren van verward gedrag
 2. Training, intervisie en advies regio breed: LVB, NAH en ASS
 3. Experiment ‘outreachende specialistische kennis’ op straat
 4. Sociaal uitzendbureau ervaringsdeskundigen Drenthe

  Resultaten

  Het project ‘Verwarring al om?!’ heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Er zijn 152 professionals en vrijwilligers getraind in het herkennen van, en omgaan met, mensen met een niet-zichtbare beperking.
  • Er zijn herkenningskaartjes ontwikkeld en breed verspreid in Drenthe.
  • Inwoners in verschillende gemeenten zijn geïnformeerd over het project en hebben concrete handvatten gekregen hoe om te gaan met verward gedrag, door de inzet van kennis op straat en informatiepunten.
  • Het Bureau Ervaringsdeskundigheid Drenthe is opgericht en bestaat momenteel uit 15 ervaringsdeskundigen en mensen met ervaringskennis die ingezet kunnen worden bij clientcontact, het ontwikkelen van beleid, quickscans, onderzoek en training.

  Meer informatie

   

  Beweging in kwetsbaarheid

  Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

  Subsidiemogelijkheden

  Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

  Bekijk de subsidiemogelijkheden

     

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website