Projectomschrijving

Binnen dit project worden Resourcegroepen (RG) opgezet voor ggz-cliënten. Resourcegroepen versterken de eigen regie van cliënten en bieden aandacht voor persoonlijk en maatschappelijk herstel. Om behandeling, begeleiding en ondersteuning goed aan te laten sluiten op individuele hulp- en herstelbehoeften worden naastbetrokkenen als samenwerkingspartners beschouwd. Binnen de Resourcegroep (RG) worden alle betrokkenen ingezet als samenwerkingspartners, de uitgangspunten zijn cliëntregie en persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze

Zo snel mogelijk na opname vindt een gesprek plaats tussen cliënt, ervaringsdeskundige en familie-ervaringsdeskundige. Hierin geven ervaringsdeskundige en familie-ervaringsdeskundige uitleg over werken met een Resourcegroep (RG). Als de cliënt een eigen RG wil starten, maakt de ervaringsdeskundige of familie-ervaringsdeskundige samen met de cliënt een sociogram waarna de client mensen nomineert die hij/zij in de RG wil (eigen netwerk en hulpverleners). De ervaringsdeskundige of familie-ervaringsdeskundige voert met alle genomineerden een-op-een gesprekken waarna de RG minimaal 1x voor ontslag van de cliënt uit de kliniek samenkomt om gezamenlijk hersteldoelen te bespreken en af te spreken wie met de cliënt aan welk doel gaat werken. Het sociogram, de gemaakte afspraken en de gezamenlijke wensen en doelen worden na ontslag in een warme overdracht overgedragen aan het ambulante kader (F-ACT-team en huisarts).

Het streven is dat hulpverleners zich deze werkwijze ook eigen maken en dat de methodiek breder in GGZ inGeest wordt uitgerold.

Resultaten

Het motiveren van cliënten en formeren van een RG nam veel tijd in beslag. Er werd al snel ook ambulant gewerkt omdat de RG vaak nog niet was gevormd bij ontslag van de cliënt. Er is acht keer een RG geformeerd en er is met een kleine 30 cliënten over gesproken.

Bij iedere gevormde RG bleek het nieuw leven inblazen van het netwerk en het bieden een andere rol in het samenwerken aan de hersteldoelen van de cliënt de grootste succesfactor. Het advies is daarom om deze methodiek waar mogelijk toe te passen, zowel met ervaringsdeskundigen als met de formele hulpverlening, vanwege de sterke preventieve werking. Het project heeft geleid tot minder opnames en beter herstel.

Kortom, iedere (klinische en ambulante) cliënt zou een RG moeten krijgen. Dit zal ook een sterke afname van het aantal personen met verward of onbegrepen gedrag tot gevolg hebben.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website