Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

Sinds eind 2015 wordt met vele partners in de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland samengewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Gelderland-Zuid. Ten behoeve van de doelstellingen van dit project Sluitende Aanpak vragen wij binnen drie bouwstenen een stimuleringssubsidie aan ter hoogte van € 158.725. Het betreffen de bouwstenen Vroegtijdige signalering, Preventie en Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving waar we een pilot project voor willen uitvoeren. Doel van de pilot is, om burgers die vanuit hun maatschappelijke functie of rol in aanraking (kunnen) komen met personen met verward gedrag, kennis te laten maken met eerste hulp bij psychische problemen (middels het trainingsprogramma “Mental Health First Aid”, hierna MHFA). Daarnaast zijn de inspanningen gericht op het lokaal implementeren van dit aanbod en de beoogde doelstelling om 1% van alle inwoners met deze training op te leiden te realiseren. Hiervoor wordt samenwerking gerealiseerd met de 17 gemeenten binnen deze regio en de belangrijkste partners binnen de Sluitende aanpak.

Deze training MHFA draag bij aan drie concrete resultaatgebieden:

1. Het vergroten van het kennisniveau over psychische problemen in de samenleving.

2. Het verhogen van de handelingscapaciteit van de deelnemers in een (crisis) situatie.

3. Het tegen gaan van stigma ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website