Projectomschrijving

Wat doe je als je vriend of klant een paniek aanval krijg of steeds somberder wordt? Zo gewoon als EHBO inmiddels is, zo weinig kennis is er over psychische problemen.

In Gelderland Zuid wordt met diverse partijen hard gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij kan de samenleving ook een bijdrage leveren bij het ondersteunen van mensen met psychische problemen.

Doel

Met dit tweejarige project (start augustus 2018) wil Indigo Gelderland 450 burgers, vrijwilligers en werkers opleiden met een eerste hulp cursus Mental Health First Aid (MHFA).

Beoogd resultaat

Na de cursus hebben deelnemers:

  • Meer kennis over psychische problemen en de vaardigheid om  situaties beter in te schatten
  • Meer vaardigheden om te kunnen handelen bij beginnende problemen of in een crisissituatie
  • Een beter beeld van mensen die kampen met psychische problemen

Resultaten

In de projectperiode is het gelukt om 0,5% van de bevolking op te leiden. Er zijn 30 cursussen afgerond, dit betekent dat er meer dan 360 personen hebben deelgenomen in deze 2 regio’s. Door het aanbieden van deze trainingen is het draagvlak voor het thema psychische gezondheid bij verschillende gemeente vergroot. Nieuwe projecten op dit gebied zijn in aantocht. Cursisten waren zeer positief over de opgedane kennis en vaardigheden en gaven aan dat ze met deze tools beter in staat zijn te handelen wanneer iemand psychische hulp nodig heeft.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website