Projectomschrijving

Binnen RAV IJsselland is het project 'deskundigheidsbevordering medewerkers rijdienst RAV IJsselland inzake patiënten met verward en/of psychiatrisch gedrag' opgestart.

Doel

Het doel is meer kennis en kunde aanwezig laten zijn binnen de rijdienst waardoor mensen met verward en/of psychiatrisch gedrag meer adequaat bejegend en begeleid kunnen worden.

Werkwijze

Naast het verhogen van deze kennis en kunde krijgt een zestiental collegae een aanvullende opleiding zodat zij aan de ene kant een ambassadeursfunctie kunnen vervullen voor hun eigen team en aan de andere kant een signalerende functie kunnen vervullen (zowel intern als extern).
Voor het lopende project wordt ingezet op een drietal pijlers:

  • Thema avonden met ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld (ex-)patiënten, met aan de dit onderwerp gerelateerde toestandsbeelden (verslaving, psychose, et cetera)
  • Thema avonden met de lokale IHT teams
  • Eendaagse scholing voor ambassadeurs (Academie voor Ambulancezorg)

Resultaten

Het van tevoren bepaalde hoofddoel 'meer, en beter passende kennis en kunde binnen de rijdienst verkrijgen waardoor patiënten met verward en/of psychiatrische gedrag adequaat benaderd en begeleid kunnen worden' is deels behaald. De banden met de verschillende IHT regio's zijn versterkt en ambassadeurs zijn aangesteld.
In totaal hebben er 8 thema avonden met het Intensive Home Treatment teams (IHT) plaatsgevonden en zijn er 4 thema avonden met ervaringsdeskundigen geweest. Tijdens de thema avonden was de opkomst groot. De thema avonden hebben ervoor gezorgd dat bijna alle SPV-ers van het IHT een dag stage hebben gelopen bij de ALS rijdienst.

Momenteel wordt nagedacht over het vervolg. Het is duidelijk geworden dat de situatie en behandelingsmogelijkheden rondom deze patiënten nog niet zijn uitgekristalliseerd. Daarnaast komen er nieuwe collega's en ook zij moeten deelgenoot gemaakt worden van hetgeen tot nu toe is geconstateerd en gedaan. Dit is een mooie opdracht voor het jaar 2020.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website