Projectomschrijving

'Ik worstel en blijf boven'

Stichting HerstelTalent heeft 6 crisiskaartconsulenten die de crisiskaart gaan uitrollen over Zeeland! Dit doen we vanuit de 2 zelfregiecentra (gemeente Middelburg en gemeente Veere). Deze centra bieden mogelijkheden tot onder andere ontmoeting en steun van mensen met psychische kwetsbaarheid. Ook komen we graag naar andere plaatsen waar potentiele kaarthouders komen.

We werken komend jaar aan 50 nieuwe crisiskaarthouders in Zeeland. Hiervoor starten we zo’n 150 trajecten.

Doel en werkwijze

  • We gaan potentiële kaarthouders voorlichten en informeren. Dit doen we door een poster, folder en voorlichtingsbijeenkomsten. We werken nauw samen met GGz-aanbieder Emergis.
  • Eind 2017 zijn veel Zeeuwse instellingen en betrokken instanties op de hoogte van het bestaan van de crisiskaart en handelen er naar. Dit realiseren we door samenwerkingen, afstemmingen en informerende bijeenkomsten.

Resultaten

In 2017 is het crisiskaartproject gestart en inmiddels lopen er ongeveer 45 mensen met een crisiskaart rond in Zeeland. Deze mensen geven aan meer vertrouwen te hebben om bijvoorbeeld de straat op te gaan en deel te nemen aan de maatschappij. Ook zijn mensen daadwerkelijk beter behandeld in crisis en zijn er crisissen voorkomen doordat er tijdig juist gehandeld kon worden. Verder zijn er zes nieuwe consulenten opgeleid en zijn 40 voorlichtingen gegeven. Gecombineerd met de aandacht voor het project in de lokale Zeeuwse media heeft dit ervoor gezorgd dat de crisiskaart en het cliëntperspectief nu bekender zijn dan voor 2017. Mede door het crisiskaartproject wordt er nu beter samengewerkt tussen de verschillende partijen die een rol spelen in de aanpak voor mensen met verward gedrag. Stichting HerstelTalent gebruikt deze contacten om de crisiskaart permanent beschikbaar te stellen in Zeeland, hier wordt nog over overlegd. 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website