Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit project geeft Door & Voor nieuwe bekendheid aan de Crisiskaart in Oost Brabant. Bij de start (begin 2018) kende Door & Voor al ca. 100 personen met een Crisiskaart. De teller staat een jaar later op 127. Voor 56 bestaande kaarten zijn updates gemaakt. Eind 2019 zijn dat resp. 140 kaarten en 70 updates.

Het project werkte mee aan landelijk onderzoek. Hieruit blijkt, dat het bezit van een Crisiskaart de bezitter ervan rust geeft en dat de kaart ook bij een volgende crisis wordt gebruikt. Er wordt dan gehandeld volgens wensen op de kaart. Ook de gesprekken met de consulent zijn belangrijk. Het samen opstellen van een Crisisplan geeft meer zicht op hun crisis en werkt daardoor preventief.

Er zijn veel gerichte en herhaalde voorlichtingsacties nodig om zowel doelgroep als verwijzers met de Crisiskaart te bereiken. Dat vraagt meer (doorloop)tijd. Het team crisiskaartconsulenten van Door & Voor verzocht ZonMw daarom de einddatum op te schorten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de reacties tijdens onze voorlichtingsactiviteiten vernemen wij steeds, dat de Crisiskaart in een behoefte kan voorzien. Dit leidt vervolgens niet altijd tot aanvragen. De toehoorder moet deze inzichten in zijn eigen werk gaan toepassen en ook de potentiële aanvrager heeft bedenktijd nodig om over diens crisiservaringen in gesprek te gaan. Er gaat best wel wat tijd overheen voordat we aanvragen ontvangen.

We hebben consulenten geschoold, de organisatie verder ontwikkeld, voorlichtingsmateriaal uitgewerkt en uiteenlopende voorlichtingsacties uitgevoerd.

We hebben daarmee de bekendheid van de Crisiskaart sterk vergroot en konden sinds de start van het project (begin 2018) 40 kaarthouders toevoegen. Veel meer blijkt nog niet haalbaar, omdat alle partijen (politie, ambulance etc.) op de hoogte moeten zijn van de Crisiskaart. Dit kost meer tijd. Eenmalig pitchen of vertellen blijkt niet genoeg. De boodschap moet herhaald worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Crisissituaties hebben een grote impact op degene die de crisis doormaakt en hun naasten. Een crisis kan een traumatische ervaring worden als de cliënt niet adequaat opgevangen wordt.

Een Crisiskaart kan een crisis helpen voorkomen of ervoor zorgen dat de crisis minder heftig verloopt. Met dit project wordt beoogd de Crisiskaart in de regio Oost Brabant breder onder de aandacht te brengen en toe te passen.

Het project is een initiatief van stichting Door en Voor. Door en Voor ondersteunt cliënten en ex-cliënten om de regie in eigen leven te houden en verbeteren. Door en Voor is een onafhankelijke cliëntenorganisatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website