Projectomschrijving

Crisissituaties hebben grote impact op wie een crisis doormaakt en op hun naasten. Een crisis kan een traumatische ervaring worden als de cliënt niet adequaat opgevangen wordt. Een Crisiskaart kan een crisis helpen voorkomen of ervoor zorgen dat de crisis minder heftig verloopt.

Doel

Stichting Door en Voor wil met dit project de Crisiskaart in de regio Oost Brabant breder onder de aandacht brengen en toepassing stimuleren. We streven ernaar 100 crisiskaarten uit te rollen.

Werkwijze

Door en Voor is een onafhankelijke cliëntenorganisatie, die cliënten en ex-cliënten ondersteuning biedt om regie in eigen leven te houden en te verbeteren. Het project krijgt ondersteuning van Crisiskaart Nederland en werkt nauw samen met de regionale en landelijke organisatie van Personen met Verward Gedrag.

Resultaten

Met dit project gaf Door & Voor in Oost Brabant nieuwe bekendheid aan de Crisiskaart. Bij de start kende Door & Voor al circa 100 kaarthouders, twee jaar later staat de teller op 140 kaarthouders.

Uit reacties van betrokkenen en uit landelijk onderzoek blijkt dat de Crisiskaart helpt om maximaal regie te houden op de eigen situatie en daarmee ook eigen zelfredzaamheid te vergroten. Het bezit van een Crisiskaart geeft rust en bij een volgende crisis wordt gehandeld volgens wensen op de kaart. Het is daarom de moeite meer dan waard om de Crisiskaart te blijven aanbieden.

Voorlichtingsacties leiden niet direct tot aanvragen. Verwijzers moeten inzichten eerst in hun werk toepassen. Het vraagt ook bedenktijd om over eigen crisiservaringen in gesprek te gaan. Er is minstens 5 jaar nodig om met herhaalde voorlichting voldoende bekendheid op te bouwen. Lokale financiering hiervoor wordt gezocht.

Meer informatie

Will Mossink, projectleider Crisiskaart Oost Brabant. Contact s.v.p. per mail : will.mossink@gmail.com.  
Stichting Door en Voor, Sint Teunislaan 3, 5231 BS ’s-Hertogenbosch.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website