Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Project Centrale Punt Crisiskaart Twente is erin geslaagd om een herkenbaar, professioneel, zelfstandig Centraal Punt voor de Crisiskaart in Twente op te zetten. De ‘Punt’ wordt volledig bemenst door ervaringsdeskundigen. Het Centrale Punt is geborgd in de organisatie van Bureau Herstel (zelfregiecentrum onder de hoede van Mediant GGz), in samenhang met Netwerk HET, partners (regionaal netwerk van Herstel en Ervaringsdeskundigen in Twente) en deelnemer in de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag (via de lokale GGD). Het is gelukt om structurele financiering op onderdelen te regelen, en een goede borging, registratie en productielijn op te zetten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling project: Voor de periode van het project is ons streven om 60 crisiskaarten op stellen.

=> In de projectperiode zijn 10 Crisiskaarten (vanuit externe aanvraag) opgesteld.

=> Analyse: De landelijke projectleider geeft aan dat we het in onze regio Twente goed doen, goed geïntegreerd, in netwerk, goed geborgd in lokale project ‘Mensen met verward gedrag’, maar dat het maatschappelijke veld nog niet zo ver is. Daadwerkelijke aanmeldingen blijven achter.

=> Vervolg: we blijven gewoon voortgaan, afspraken maken met gemeentefunctionarissen, blijven kwartiermaken. De einddatum is dus voor ons niet relevant, we (Ervaringsdeskundig projectcoördinator met ondersteuning Coördinator Bureau Herstel Mediant) gaan gewoon door.

 

Voor resultaten op de subdoelstellingen zie projectverslag.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit onderzoek is gebleken

Dit project richt zich op het neerzetten van een centraal regionaal punt voor de crisiskaart in Twente. De crisiskaart in een landelijk hulpmiddel gericht op het faciliteren van eigen regie in situaties waarin mensen verward zijn. Cruciaal in de ontwikkeling van een individuele kaart is de ondersteuning door de ervaringsdeskundige consulenten.

Het centrale punt moet zorgen voor zichtbaarheid en duidelijkheid voor alle betrokkenen in de regio, zodat de kaart voor iedereen die hier baat bij kan hebben, binnen en buiten de GGZ, beschikbaar is.

Daarnaast richt het project zich op 3 nevendoelen:

- sluiten systeem van registratie in (sociaal) maatschappelijk domein;

- Fundamentele financiering regelen

- Op maat communicatie, naar de 2 belangrijkste doelgroepen: de crisiskaartaanvragers zelf en de professionals in het sociaal/maatschappelijke domein.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website