Projectomschrijving

Het Project Centrale Punt Crisiskaart Twente is erin geslaagd om een herkenbaar, professioneel en zelfstandig Centraal Punt voor de Crisiskaart in Twente op te zetten. De ‘Punt’ wordt volledig
bemenst door ervaringsdeskundigen.

Borging

Het Centrale Punt is geborgd in de organisatie van Bureau Herstel (zelfregiecentrum onder de hoede van Mediant GGz), in samenhang met Netwerk HET, partners (regionaal netwerk van Herstel en Ervaringsdeskundigen in Twente) en deelnemer in de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag (via de lokale GGD). Het is gelukt om structurele financiering op onderdelen te regelen, en een goede borging, registratie en productielijn op te zetten.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website