Projectomschrijving

De vraag die centraal stond binnen dit project is: “Wat is er nodig om kwetsbare mensen met een GGZ achtergrond zich thuis te laten voelen in de Wildeman Blomwijckerbuurt in Amsterdam Nieuw-West?” Zorg, Welzijn, Ervaringsdeskundige, Gemeente en andere professionals werkten samen aan dit vraagstuk. Binnen dit project zijn de wensen en mogelijkheden van de doelgroep het vertrekpunt bij het vinden van een goede aansluiting met activiteiten in de buurt of daarbuiten. Het project heeft een projectplan opgeleverd die in principe direct tot uitvoering kan worden gebracht.

De eerste resultaten van een samenwerking zijn al waarneembaar. Gesprekken met de partners en de doelgroep hebben ertoe geleid dat er een duidelijk visie is ontstaan: deze doelgroep moet kunnen meedoen in de wijk en daar is een andere manier van denken voor nodig. Maatwerk en aandacht voor een warme overdracht van zorg naar welzijn is van essentieel belang. De eerste wensen en behoeften zijn kenbaar gemaakt. Daarnaast blijken een waardevolle partner/verbinder de ervaringsdeskundigen van TEAM ED. Zij zijn gedurende de casusbesprekingen, waar men tegen bepaalde zaken aanloopt, de missing link.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Bekijk de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website