Projectomschrijving

Voor een sluitende aanpak is effectief samenwerken noodzakelijk. Dit komt niet vanzelf tot stand. Partijen, zowel bestuurders als professionals, kennen elkaar en elkaars werkprocessen vaak onvoldoende. Ook hebben niet alle partijen een duidelijk beeld van de wijze waarop zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de sluitende aanpak. De geografische afstanden in de regio Hollands Midden zijn groot. Ook hierdoor is een extra impuls voor de integrale samenwerking noodzakelijk.

Doel

Dit programma heeft als belangrijkste doel het realiseren van een sluitende keten van passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in de regio Hollands Midden. De ambitie van dit programma is: ‘Afstanden verkleinen en relaties versterken’.

Werkwijze

Nadat we in de eerste fase een 'acute basisketen' realiseerden maken we nu 'de beweging naar voren', naar vroegsignalering en preventie; de wijken in. In projecten (o.a. vervoer en crisiskaart) werken we concreet aan verbetering van het aanbod.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website