Projectomschrijving

Centrumgemeente Leiden zet zich in om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) in de regio tegen te gaan. Dit is belangrijk voor kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Dat geldt des te meer voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb). Regiogemeenten, onderwijs, leerplicht en jeugdhulp zijn samenwerkingspartners in de aanpak van schoolverzuim en vsv.

Problematiek herkennen

In de aanpak is het van belang om begeleiding af te stemmen op behoeften en/of beperkingen van leerlingen. De problematiek tijdig en juist herkennen is daarvoor nodig. Echter, leerlingen met een lvb worden lang niet altijd tijdig herkend.

Doel

De Proeftuin Herkenning en begeleiding van leerlingen met een lvb en schoolverzuimproblematiek biedt de kans te experimenteren met het screenen op lvb om zo deze leerlingen sneller naar passende ondersteuning te begeleiden.

Samenwerking

De Proeftuin is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leiden, het RBL Holland Rijnland, Ingrado, Hogeschool Leiden en Regioplan Beleidsonderzoek.

Opbrengsten

De Proeftuin is opgezet en begeleid door Regioplan en de Hogeschool Leiden en bood de mogelijkheid om de relevantie van LVB op een vmbo-school en leerplicht onder de aandacht te brengen, kennis te bevorderen, handvatten voor omgang te bieden en te experimenteren met screening van LVB.

We constateren dat de Proeftuin een aanjagende functie kan hebben in het bevorderen van kennis en (h)erkenning van LVB in het vmbo en bij leerplicht. Betrokkenen zijn geïnspireerd geraakt om na te denken over een toekomstige werkwijze die past bij interne werkprocessen van de school en waarbij leerlingen met een LVB baat hebben.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.

Bekijk de andere projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website